PUT DOO Jagodina - Niskogradnja - Visokogradnja - Kamenolom  
PUT DOO Jagodina - VisokogradnjaPUT DOO Jagodina - Kamenolom
PUT DOO. JagodinaZa dan nastanka radne organizacije PUT uzima se 24.10.1957. god...PUT DOO. Jagodina - DelatnostPUT DOO. Jagodina - LokacijePDV potvrda, PIB, balans stanja...PUT DOO. Jagodina - Aktuelno Visokogradnja Niskogradnja KamenolomPUT DOO. -Galerijatel: 035 222 071
 
LOKACIJE

   » Upravna zgrada
   » Asfaltna baza
   » Kamenolom


Upravna zgrada

Upravna zgrada PUT DOO JAGODINA nalazi se na atraktivnoj lokaciji u samom centru Jagodine, do zgrade SKUPŠTINE OPŠTINE u ulici Kralja Petra I Br. 6/1.

 

U upravnoj zgradi nalazi se ve?ina zajedni?kih slu?bi preduze?a:
 • Generalni direktor

 • Finansijski sektor

 • Komercijalni sektor

 • Nabavka

 • Knjigovodstvo

 • Obra?unska slu?ba

 • Priprema i pra?enje proizvodnje

 • Opštepravni poslovi

 • Odelenje elektronske obrade podataka

 • Visokogradnja – projektovanje

 • Visokogradnja – prodaja stanova i lokala
 
Naslovna · Niskogradnja · Visokogradnja · Kamenolom · O nama · Delatnost · Lokacije · Dokumenta · Aktuelno  · Kontakt

SmileSoft.Net 2008 All Rights Reserved.