PUT DOO Jagodina - Niskogradnja - Visokogradnja - Kamenolom  
PUT DOO Jagodina - VisokogradnjaPUT DOO Jagodina - Kamenolom
PUT DOO. JagodinaZa dan nastanka radne organizacije PUT uzima se 24.10.1957. god...PUT DOO. Jagodina - DelatnostPUT DOO. Jagodina - LokacijePDV potvrda, PIB, balans stanja...PUT DOO. Jagodina - Aktuelno Visokogradnja Niskogradnja KamenolomPUT DOO. -Galerijatel: 035 222 071
 
AKTUELNOPUT DOO Jagodina - AKTUELNO

PUT DOBITNIK PRESTI?NE POVELJE  ?KAPETAN MI?A ANASTASIJEVIĆ”

PUT DOO JAGODINA dobitnik je presti?nog dru?tvanog priznanja, povelje  ?KAPETAN MI?A ANASTASIJEVIĆ” za 2017. godinu, u kategoriji korporativne odgovornosti.
Ovo vrednovanje preduzetni?kog stvarala?tva, organizuje se u okviru projekta  ?Put ka vrhu? koji je nastao pre skoro dve decenije, sa idejom afirmacije privrednog i dru?tvenog stvarala?tva u Srbiji.

KMA_put400

PUT zapo?eo izgradnju lamele II stambenog objekta u ul. Bra?e Dirak 36Osve?tavanjem temelja PUT DOO JAGODINA sve?ano je zapo?eo izgradnjulamele II ekskluzivnog stambenog objekta na izuzetnoj lokaciji u ulici Bra?e Dirak 36. To ?to je blizu centra grada, a na potezu prema sportsko rekreativnom kompleksu, ?ini ovu lokaciju jednostavno idealnom za stanovanje. Tri osnovne, ?etiri srednje ?kole kao i Pedago?ki fakultet nalaze se u krugu od 500 m.
_BD36_Osv1

Zgrada po projektu raspola?e sa 71 stanomkvadrature od 22m2 do 100m2 podeljenih u dva ulaza  opremljena liftovima.
     Donji deo objekta ?ini jedanaest gara?a koje su u nivou sa terenom.
  Na? raniji objekat ?Potkovica?, sa 157 stanova, izuzetno je bio popularan kod kupaca. Novi objekat je na sli?noj lokaciji ali na jo? lep?em mestu i jo? bli?i centru grada.
_BD36_Osv2


  Objekat se gradi po standardima visoke energetske efikasnosti, a bi?e opremljen i video nadzorom.
    Svaki stan ?e biti opremljen vodomerom, a bi?e mogu?a i ugradnja kalorimetra.

_BD36_Osv3
 
Naslovna · Niskogradnja · Visokogradnja · Kamenolom · O nama · Delatnost · Lokacije · Dokumenta · Aktuelno  · Kontakt

© SmileSoft.Net 2008 All Rights Reserved.