PUT DOO Jagodina - Niskogradnja - Visokogradnja - Kamenolom  
PUT DOO Jagodina - VisokogradnjaPUT DOO Jagodina - Kamenolom
PUT DOO. JagodinaZa dan nastanka radne organizacije PUT uzima se 24.10.1957. god...PUT DOO. Jagodina - DelatnostPUT DOO. Jagodina - LokacijePDV potvrda, PIB, balans stanja...PUT DOO. Jagodina - Aktuelno Visokogradnja Niskogradnja KamenolomPUT DOO. -Galerijatel: 035 222 071
 
DELATNOST

   » Delatnost
   » Reference - destinacije
   » Reference - objekti

Delatnost

Danas je PUT DOO JAGODINA savremeno preduze?e registrovano, tehni?ki i kadrovski osposobljeno za kvalitetno izvo?enje radova i pru?anja širokog dijapazona usluga pre svega u gra?evinarstvu od kojih bi izdvojili samo najzna?ajnije:
 • Izgradnja saobra?ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena.

 • Odr?avanje puteva.

 • Projektovanje i izgradnja stambenih i poslovnih objekata kao i njihova prodaja.

 • Projektovanje i ure?enje parkova i rekreacionih površina.

 • Va?enje kamena i njegova obrada za gra?evinarstvo i druge namene.

 • Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve.

 • Proizvodnja betona za gra?evinske svrhe.

 • Proizvodnja ivi?njaka i betonske galanterije.

 • Tehni?ko ispitivanje i analiza.

 • Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem.

 • Odr?avanje i opravka gra?evinskih mašina i motornih vozila.

 • Usluge u drumskom saobra?aju.

Kao što ste verovatno primetili, dijapazon naše delatnosti dosta je širi od uobi?ajenih firmi ovog profila jer se bavimo i visokogradnjom i prodajom stanova i lokala, a sobzirom da smo investitori hotela koji se gradi na atraktivnoj lokaciji sportskog centra u Jagodini, uskoro bi naša delatnost trebala da se proširi i na ugostiteljstvo. 
Naslovna · Niskogradnja · Visokogradnja · Kamenolom · O nama · Delatnost · Lokacije · Dokumenta · Aktuelno  · Kontakt

SmileSoft.Net 2008 All Rights Reserved.