PUT DOO Jagodina - Niskogradnja - Visokogradnja - Kamenolom  
PUT DOO Jagodina - VisokogradnjaPUT DOO Jagodina - Kamenolom
PUT DOO. JagodinaZa dan nastanka radne organizacije PUT uzima se 24.10.1957. god...PUT DOO. Jagodina - DelatnostPUT DOO. Jagodina - LokacijePDV potvrda, PIB, balans stanja...PUT DOO. Jagodina - Aktuelno Visokogradnja Niskogradnja KamenolomPUT DOO. -Galerijatel: 035 222 071
 
NISKOGRADNjA

   » Izgradnja puteva
   » Izgradnja mostova
   » Odr?avanje puteva
   » Proizvodnja asfalta
   » Proizvodnja betona
   » Betonska galanterija
   » Usluge mehanizacije
   » Servis i odr?avanje


Izgradnja puteva

PUT DOO JAGODINA potpuno je tehni?ki i tehnološki osposobljen za projektovanje i izgradnju saobra?ajnica kao i prate?e infrastrukture.
Mi imamo dugu tradiciju i ozbiljne reference u ovoj oblasti. Firma je registrovana i u stanju je da izvede i najslo?enije projekte bazirane na asfaltnoj i betonskoj podlozi, od aerodromskih pista, platoa u preduze?ima, preko parkinga, benzinskih pumpi do ure?enja staza u parkovima.

Povoljan geografski polo?aj Jagodine, idealna lokacija i opremljenost naše ASFALTNE BAZE, kao i posedovanje sopstvenog KAMENOLOMA, garancija su ekspeditivnosti i kvaliteta. 
Naslovna · Niskogradnja · Visokogradnja · Kamenolom · O nama · Delatnost · Lokacije · Dokumenta · Aktuelno  · Kontakt

SmileSoft.Net 2008 All Rights Reserved.