PUT DOO Jagodina - Niskogradnja - Visokogradnja - Kamenolom  
PUT DOO Jagodina - VisokogradnjaPUT DOO Jagodina - Kamenolom
PUT DOO. JagodinaZa dan nastanka radne organizacije PUT uzima se 24.10.1957. god...PUT DOO. Jagodina - DelatnostPUT DOO. Jagodina - LokacijePDV potvrda, PIB, balans stanja...PUT DOO. Jagodina - Aktuelno Visokogradnja Niskogradnja KamenolomPUT DOO. -Galerijatel: 035 222 071
 
LOKACIJE

   » Upravna zgrada
   » Asfaltna baza
   » Kamenolom


Asfaltna baza

Asfaltna baza nalazi se u industrijskoj zoni Jagodine u Kablovskoj ulici bb. PUT DOO JAGODINA ima asfaltnu bazu mo?e se re?i na idealnom mestu za ovu vrstu delatnosti. Sama pozicija Jagodine, na polovini magistralnog puta BEOGRAD – NIŠ omogu?ava mnoge prednosti dobrog polo?aja koji se ogleda i u dobrim vezama prema isto?noj Srbiji (pravac PARA?IN - ZAJE?AR) kao i prema zapadnoj (BATO?INA – KRAGUJEVAC – KRALJEVO ...)U samo industrijskoj zoni Jagodine, asfaltna baza ima izuzetan polo?aj. Grani?i se sa magistralnom ?eleznicom i ima sopstvenu rampu za utovar i ustovar robe, a sa druge strane magistralni autoput se nalazi na par stotina metara.


Postrojenje za proizvodnju asfaltnih mešavina MARINI jedno je od osnovnih postrojenja ove proizvodne celine. Baza je priklju?ena na magistralni gasovod prvenstveno za potrebe proizvodnje asfalta, a koristi se i za potrebe sopstvene toplane za grejanje poslovnih prostorija na bazi.


Baza ima betonjerku koja osim proizvodnje betona za potrebe proizvodnje ivi?njaka i betonske galanterije i druge sopstvene potrebe proizvodi beton i za tre?a lica sa prevozom, a po dogovoru mo?e i sopstveni prevoz.


Remontna radionica u okviru ASFALTNE BAZE je osposobljena za odr?avanje i remont teških gra?evinskih mašina i vozila kako za sopstvene potrebe, tako i uslu?no firmama i tre?im licima.


Teretna vaga kapaciteta 50 tona, namenjena je za merenje i evidentiranje zaliha agregata i druge robe i materijala, kao i uslu?na merenja preduze?ima u okru?enju.


Lokacija izlazi na magistralnu prugu Beograd – Niš i poseduje sopstveni kolosek sa rampom za utovar vagona prvenstveno kamenim agregatom koji se eksploatiše u sopstvenom KAMENOLOMU a osim za ugradnju u puteve otprema se i za druge namene kao finalni proizvod u raznim granulacijama.
 
Naslovna · Niskogradnja · Visokogradnja · Kamenolom · O nama · Delatnost · Lokacije · Dokumenta · Aktuelno  · Kontakt

SmileSoft.Net 2008 All Rights Reserved.