PUT DOO Jagodina - Niskogradnja - Visokogradnja - Kamenolom  
PUT DOO Jagodina - VisokogradnjaPUT DOO Jagodina - Kamenolom
PUT DOO. JagodinaZa dan nastanka radne organizacije PUT uzima se 24.10.1957. god...PUT DOO. Jagodina - DelatnostPUT DOO. Jagodina - LokacijePDV potvrda, PIB, balans stanja...PUT DOO. Jagodina - Aktuelno Visokogradnja Niskogradnja KamenolomPUT DOO. -Galerijatel: 035 222 071
 
NISKOGRADNjA

   » Izgradnja puteva
   » Izgradnja mostova
   » Odr?avanje puteva
   » Proizvodnja asfalta
   » Proizvodnja betona
   » Betonska galanterija
   » Usluge mehanizacije
   » Servis i odr?avanje


Usluge mehanizacije

    Gra?evinska operativa naše firme osim kompletnog izvo?enja radova u oblasti gra?evinarstva, bavi se i pru?anjem usluga mehanizacije, drugim firmama kao i fizi?kim licima.
    Za potrebe ure?enja terena, puteva, razli?ite potrebe iskopa za pripremu gradnje, rušenja objekata, mogu?e je iznajmiti uslu?no mašinu sa rukovaocem.
    Za sve detalje oko uslova i cenovnika ove vrste usluga mo?ete se obratiti komercijalnoj slu?bi PUT-a.

 

 
Naslovna · Niskogradnja · Visokogradnja · Kamenolom · O nama · Delatnost · Lokacije · Dokumenta · Aktuelno  · Kontakt

SmileSoft.Net 2008 All Rights Reserved.