PUT DOO Jagodina - Niskogradnja - Visokogradnja - Kamenolom  
PUT DOO Jagodina - VisokogradnjaPUT DOO Jagodina - Kamenolom
PUT DOO. JagodinaZa dan nastanka radne organizacije PUT uzima se 24.10.1957. god...PUT DOO. Jagodina - DelatnostPUT DOO. Jagodina - LokacijePDV potvrda, PIB, balans stanja...PUT DOO. Jagodina - Aktuelno Visokogradnja Niskogradnja KamenolomPUT DOO. -Galerijatel: 035 222 071
 
NISKOGRADNjA

   » Izgradnja puteva
   » Izgradnja mostova
   » Odr?avanje puteva
   » Proizvodnja asfalta
   » Proizvodnja betona
   » Betonska galanterija
   » Usluge mehanizacije
   » Servis i odr?avanje


Betonska galanterija

          PUT JAGODINA na lokaciji ASFALTNE BAZE  ima sopstvenu proizvodnju ivi?njaka i betonske galanterije.
           Fabrika betona koja se nalazi na istoj lokaciji omogu?ava potpuno zaokru?enje proizvodnog procesa.
            Što se betonske galanterije ti?e u asortimanu je veliki broj elemenata, razl?itih boja i oblika, namenjenih prvenstveno ure?enju trotoara, šetališta, parkova kao i drugih javnih površina.
              Ovi elementi se zbog svog atraktivnog izgleda, modularnosti kao i relativno jednostavne ugradnje i popravke, sve više koriste i kod ure?enja dvorišta.
              Mogu?nost da se ovi elementi postavljaju i na zemljanu podlogu pripremljenu samo slojem peska, ?ine ih sve popularnijim kod kupaca koji zele da ure?enjem ?ivotnog prostora ne naruše prirodni ambijent, a obezbede funkcionalnost i atraktivan izgled ure?enih površina.
            

 

 
Naslovna · Niskogradnja · Visokogradnja · Kamenolom · O nama · Delatnost · Lokacije · Dokumenta · Aktuelno  · Kontakt

SmileSoft.Net 2008 All Rights Reserved.