PUT DOO Jagodina - Niskogradnja - Visokogradnja - Kamenolom  
PUT DOO Jagodina - VisokogradnjaPUT DOO Jagodina - Kamenolom
PUT DOO. JagodinaZa dan nastanka radne organizacije PUT uzima se 24.10.1957. god...PUT DOO. Jagodina - DelatnostPUT DOO. Jagodina - LokacijePDV potvrda, PIB, balans stanja...PUT DOO. Jagodina - Aktuelno Visokogradnja Niskogradnja KamenolomPUT DOO. -Galerijatel: 035 222 071
 
NISKOGRADNjA

   » Izgradnja puteva
   » Izgradnja mostova
   » Odr?avanje puteva
   » Proizvodnja asfalta
   » Proizvodnja betona
   » Betonska galanterija
   » Usluge mehanizacije
   » Servis i odr?avanje


Proizvodnja betona

PUT JAGODINA na lokaciji svoje asfaltne baze poseduje i betonjerku kapaciteta 18 kubika na ?as, koja snabdeva betonom sopstvenu operativu za potrebe mostogradnje, visokogradnje, ure?enja trotoara, ali proizvodi beton i za spoljne korisnike sa prevozom ili bez.

    Proizvodnja betona odvija se u velikoj meri i za snabdevanje sopstvene proizvodnje ivi?njaka i betonske galanterije.


 

 
Naslovna · Niskogradnja · Visokogradnja · Kamenolom · O nama · Delatnost · Lokacije · Dokumenta · Aktuelno  · Kontakt

SmileSoft.Net 2008 All Rights Reserved.