PUT DOO Jagodina - Niskogradnja - Visokogradnja - Kamenolom  
PUT DOO Jagodina - VisokogradnjaPUT DOO Jagodina - Kamenolom
PUT DOO. JagodinaZa dan nastanka radne organizacije PUT uzima se 24.10.1957. god...PUT DOO. Jagodina - DelatnostPUT DOO. Jagodina - LokacijePDV potvrda, PIB, balans stanja...PUT DOO. Jagodina - Aktuelno Visokogradnja Niskogradnja KamenolomPUT DOO. -Galerijatel: 035 222 071
 
NISKOGRADNjA

   » Izgradnja puteva
   » Izgradnja mostova
   » Odr?avanje puteva
   » Proizvodnja asfalta
   » Proizvodnja betona
   » Betonska galanterija
   » Usluge mehanizacije
   » Servis i odr?avanje


Izgradnja mostova

Jedna od zna?ajnijih delatnosti našeg preduze?a, u dugogodišnjoj istoriji gradnje, prvenstveno na teritoriji Šumadije i Pomoravlja je upravo mostogradnja. Betonski most preko Belice u Jagodini, dva prenapregnuta mosta preko Lugomira u Dragoševcu, kolektor otpadnih voda u Jagodini samo su neki od projekata iz ove oblasti koje je izveo PUT JAGODINA.

    Sopstveno postrojenje za proizvodnju betona na lokaciji naše asfaltne baze, mikseri za prevoz betona kao i druga potrebna sretstva i kadrovi omogu?avaju potpuno zaokru?enje procesa mostogradnje uklju?uju?i naravno i projektovanje
 

 
Naslovna · Niskogradnja · Visokogradnja · Kamenolom · O nama · Delatnost · Lokacije · Dokumenta · Aktuelno  · Kontakt

SmileSoft.Net 2008 All Rights Reserved.