PUT DOO Jagodina - Niskogradnja - Visokogradnja - Kamenolom  
PUT DOO Jagodina - VisokogradnjaPUT DOO Jagodina - Kamenolom
PUT DOO. JagodinaZa dan nastanka radne organizacije PUT uzima se 24.10.1957. god...PUT DOO. Jagodina - DelatnostPUT DOO. Jagodina - LokacijePDV potvrda, PIB, balans stanja...PUT DOO. Jagodina - Aktuelno Visokogradnja Niskogradnja KamenolomPUT DOO. -Galerijatel: 035 222 071
 
DELATNOST

   » Delatnost
   » Reference - destinacije
   » Reference - objekti

Reference - objekti

Zna?ajniji objekti koje je izveo PUT JAGODINA zadjih godina:

R.Br. Objekat Investitor
  2004. godina
1 Uredjenje prostora R.K. “Beograd” “Bakaruša” u Para?inu Direkcija Para?in
2 Izgradnja ul.Ru?era Boškovi?a u Para?inu Direkcija Para?in
3 Izgradnja ul.Zmaj Jovine u Para?inu Direkcija Para?in
4 Izgradnja platoa ACO sistema u Jagodini ACO-sistem Jagodina
5 Izgradnja lokalnog puta Šantarovac-Lukar Direkcija Jagodina
6 Asfaltiranje sosekih puteva u Bagrdanu M.Z. Bagrdan
7 Izgradnja lokalnih puteva u D.Vidovu M.Z. D.Vidovo
8 Izgradnja trotoara u glavnoj ulici u Jagodini Direkcija za izgradnju Jagodina
9 Izgradnja ul.Nuši?eve u Para?inu Fond za infrastrukturu opštine Para?in
10 Izgradnja igrališta u Rataru O.Š. “Branko Krsmanovi?”
11 Izgradnja igrališta u Kre?bincu O.Š. “Branko Krsmanovi?”
12 Izgradnja igrališta u Plani O.Š. “Branko Krsmanovi?”
13 Izgradnja ul.Niške u Para?inu Fond za infrastrukturu opštine Para?in
14 Izgradnja parkinga R.K. “Beograd” u Jagodini Direkcija Jagodina
15 Izgradnja ul.Uroša Predi?a u Para?inu Direkcija Para?in
16 Izgradnja ul.Lepeni?ke u naselju “Cve?ara” u Jagodini Direkcija Jagodina
17 Izgradnja ul.M.Pavi?evi?a Kajla u Jagodini Direkcija Jagodina
18 Izgradnja Benzinske pumpe u Svilajncu Ku?a “Stil” - Svilajnac
19 Izgradnja platoa i saobra?ajnica na Gilju PP “Gile Gas” - Ostrikovac
20 Asfaltiranje u selu Dra?mirovac Direkcija Jagodina
21 Izgradnja ul. Grobljanske u Para?inu Direkcija Para?in
22 Izgradnja ul. Majora Tepi?a u Jagodini Direkcija Jagodina
23 Uredjenje prsotora oko zgrade S-12 i S-13 na “Strelištu” “Biroin?enjering” - Jagodina
24 Izgradnja platoa i prilaza SBB Dragocvet SBB Dragocvet
25 Radovi oko objekta “Maxi”-supermarket - Jagodina “Grading” - Para?in
26 Izgradnja biciklisti?ke staze u Para?inu Fond za infrastrukturu opštine Para?in
27 Izgradnja ul.Janka Veselinovi?a u Para?inu Direkcija Para?in
28 Izgradnja ul.Milunke Savi? u Para?inu Direkcija Para?in
29 Izgradnja ul.Stevana Mokranjca u Para?inu Direkcija Para?in
30 Izgradnja ul.Temišvarske u Jagodini Direkcija Jagodina
31 Asfaltiranje u naselju “Tavri?a obori” Direkcija Jagodina
2005. godina
1 Zimsko odr?avanje ulica i puteva Direkcija Jagodina
2 Redovno odr?avanje lokalnih puteva Direkcija Jagodina
3 Redovno odr?avanje ulica u gradu Direkcija Jagodina
4 Asfaltiranje ulica u Rakitovu Direkcija Jagodina
5 Izgradnja ul. 45. divizije u Jagodini Direkcija Jagodina
6 Uredjenje saobra?ajnica i platoa “Kastor” “Kastor” Jagodina
7 Asfaltiranje ul. U selima opšt.Jagodina Direkcija Jagodina
8 Asfaltiranje ulica u ?upriji “VO?” ?uprija
9 Izgradnja sport.terena u D.Vidovu O.Š. “Radoje Domanovi?
10 Izgradnja ul.Prištinske u Jagodini Direkcija Jagodina
11 Izgradnja igrališta u ?epuru M.Z. ?epure
12 Asfaltiranje Juhor “Juhor” Jagodina
13 Asfaltiranje Benzinske pumpe “X-Treid” “X-Treid” Jagodina
14 Asfaltiranjke u O.? “Djure Jakši?” u pARA?INU “Spektar-invest” Para?in
15 Asfaltiranje igrališta u Busilovcu O.Š- “Branko Krsmanovi?” Sikirica
16 Asfaltiranje igrališta “Kolonija ?.Brdo” Direkcija Jagodina
17 Asfaltiranje igrališta u naselju Trnava II Direkcija Jagodina
18 Asfaltiranje igrališta u Malom Popovi?u Direkcija Jagodina
19 Popravka seoskih puteva pred ?etvu Direkcija Jagodina
20 Izgradnja igrališta u D.Ra?niku Direkcija Jagodina
21 Izgradnja igralištq u Rakitovu Direkcija Jagodina
22 Izgradnja igrališta u Kon?arevu Direkcija Jagodina
23 Izgradnja pristupne staze za basket u Rakitovu Direkcija Jagodina
24 Izgradnja igrališta u Vinora?i Direkcija Jagodina
25 Izgradnja igrališta u Ko?inom selu Direkcija Jagodina
26 Izgradnja igrališta u Bunaru Direkcija Jagodina
27 Rekonstrukcija ulica u Ribaru Direkcija Jagodina
28 Izgradnja terena za basket u “Tabanu” Direkcija Jagodina
29 Izgradnja prilazne staze igralištu u “Tabanu” Direkcija Jagodina
30 Asfaltiranje ulica u Voljav?u Direkcija Jagodina
31 Izgradnja trotoara od B.Milosavljevi? do S.Markovi?a Direkcija Jagodina
32 Asfaltiranje puta u Supskoj “VO?” ?uprija
33 Asfaltiranje benzin.pumpe “Lukoil” u ?upriji “Mozaik” Niš
34 Trotoar od B.Milosavljevi? do K.Petra u Jagodini Direkcija Jagodina
35 Asfaltiranje ul.Radojice Solunca u Jagodini Direkcija Jagodina
36 Izgradnja ul.u naselju Djure Djakovi?a Direkcija Jagodina
37 Izgradnja ul.Dušana Popovi?a Direkcija Jagodina
38 Izgradnja ul.Dositejeve i Koste Popovi?a u Jagodini Direkcija Jagodina
2006. godine
1 Zimsko odr?avanje ulica i puteva Direkcija Jagodina
2 Izgradnja saobra?ajnica u krugu Veterinsrskog instituta Veterinarski institut Jagodina
3 Asfatiraqnje u krugu “Agro?iv” Jagodina “Agro?iv” DOO
4 Asfaltiranje u Stri?ilu Direkcija Jagodina
5 Asfaltiranje ul.Moravske u Jagodini Direkcija Jagodina
6 Izgradnja igrališta u Dragoševcu Direkcija Jagodina
7 Izgradnja ul.Bra?e Dirak u Jagodini Direkcija Jagodina
8 Presvla?enje kolovoza u Senju “VO?” ?uprija
9 Trotoar od “Foto Perice” do “Pariza” u Jagodini Direkcija Jagodina
10 Trotoari u M.Mijalkovi?a Direkcija Jagodina
11 Plato u krugu “Alfa” D.O.O. “Alfa” DOO Jagodina
12 Izgradnja ul.Tome Miloševi?a u Jagodini Direkcija Jagodina
13 Izgradnja parkinga kod hale “JASA” Direkcija Jagodina
14 Izgradnja igrališta u Medojevcu Direkcija Jagodina
15 Izgradnja saobra?ajnica u Medojevcu Direkcija Jagodina
16 Izgradnja igrališta u Bresju Direkcija Jagodina
17 Asfaltiranje u Mijatovcu “VO?” ?uprija
18 Asfaltiranje u Isakovu “VO?” ?uprija
19 Asfaltiranje ul.Stevana Sremca u ?upriji “VO?” ?uprija
20 Asfaltiranje “Morava-gas” “Morava-gas” Jagodina
21 Asfaltirqanje platoa “Reno servis “Mi?a” Jagodina Reno servis “Mi?a”
22 Asfaltiranje u Bukov?u “Frigomlek” Bukov?e
23 Izgradnja terena za male sportove “13. oktobar” ?uprija “Neimar” Vlasotince
24 Izgradnja prilaza ZOO vrtu u Jagodini Direkcija Jagodina
25 Izgradnja ulice pored “Foto Perice” u Jagodini Direkcija Jagodina
26 Izgradnja terena u Laništu (igralište) Direkcija Jagodina
27 Izgradnja terena u Trnavi Direkcija Jagodina
28 Izgradnja terena u Voljav?u Direkcija Jagodina
29 Trotoar u ul.Gine Pajevi? Direkcija Jagodina
30 Trotoar od V.Karad?i?a do Sindjeli?eve Direkcija Jagodina
31 Trotoar od M.Gorkog do Tanaska Raji?a Direkcija Jagodina
32 Presvla?enje reg.puta ?abari-Aleksandrovac PZP “Beograd”
33 Presvla?enje reg.puta ?abari-Porodin PZP “Beograd”
34 Izgradnja puta Kon?arevo-Mijatovac Direkcija Jagodina
35 Asfaltiranje u krugu ZOO vrta u Jagodini Fond za zaštitu ?ovekove sredine
36 Asfaltiranje u Bigrenici “VO?” ?uprija
37 Asfaltiranje platoa u krugu “Juhora” “Juhor” A.D. Jagodina
38 Asfaltiranje ulica u Svojnovu M.Z. Svojnovo
39 Asfaltiranje platoa “Komponenta” u ?upriji “MIB-proing” Para?in
40 Asfaltiranje TS-4 Majur “Proing” ?uprija
41 Asfaltiranje D.Mutnica “Evrotrgovina” D.Mutnica
42 Izgradnja igrališta u Glogovcu Direkcija Jagodina
43 Izgradnja igrališta u Vranovcu Direkcija Jagodina
44 Trotoar od Sindjeli?eve do Stanoja Glavaša u Jagodini Direkcija Jagodina
45 Rekonstrukcija trotoara u ul.M.Gorkog u Jagodini Direkcija Jagodina
46 Izgradnja parkinga “Stari servis” u Jagodini Direkcija Jagodina
47 Presvla?enje ul.M.Gorkog u Jagodini Direkcija Jagodina
2007. godina
1 Izgradnja igrališta u Laništu Direkcija Jagodina
2 Izgradnja igrališta u Kova?evcu Direkcija Jagodina
3 Izgradnja igrališta u Me?ure?u Direkcija Jagodina
4 Izgradnja igrališta u Lovcima Direkcija Jagodina
5 Izgradnja ulica u naselju “Kolonija Dj.Brdo” Direkcija Jagodina
6 Izgradnja ulice u Stri?i M.Z. Stri?a
7 Izgradnja igrališta u Para?inu Direkcija Para?in
8 Asfaltiranje u M.Z. Dobra Voda M.Z. D.Voda
9 Izgradnja igrališta u Šuljkovcu Direkcija Jagodina
10 Izgradnja igrališta u M.Z. “Srelište” u Jagodini Direkcija Jagodina
11 Izgradnja trotoara kod autoparka u Jagodini Direkcija Jagodina
12 Izgrandja ul.Milana Premasunca u Jagodini Direkcija Jagodina
13 Izgradnja ul.Dimitrija Dimitrijevi?a u Jagodini Direkcija Jagodina
14 Izgradnja parka kod opštine “Standard” Jagodina
15 Izgradnja parkinga u V.M.Š. U ?upriji “Pirimainvest” ?uprija
16 Izgradnja parkinga kod akva parka Direkcija Jagodina
17 Izgradnja parkinga preko puta hale sportova Direkcija Jagodina
18 Izgradnja sportskih terena u kompleksu akva parka Direkcija Jagodina
19 Izgradnja igrališta u Bagrdanu Direkcija Jagodina
20 Trotoar od K.Petra do Prvomajske Direkcija Jagodina
21 Sanacija . Popravka kolovoza u Para?inu Direkcija Para?in
22 Izgradnja ul.Moravske u Poto?cu Direkcija Para?in
23 Presvla?enje ulica u Para?inu Direkcija Para?in
24 Asfaltiranje platoa u “Jagodinskoj pivari” “Jagodinska pivara”
25 Igralište u Poto?cu M.Z. Poto?ac
26 Igralište u Ribaru Direkcija Jagodina
27 Trotoar od K.Petra do Masarikove u Jagodini Direkcija Jagodina
28 Asfaltiranje oko “Plavuše” u Jagodini “Proing-in?enjering” ?uprija
29 Asfaltiranje benzinske pumpe OMV u Jagodini “Stevanvoi?-invest” Kruševac
30 Rekonstrukcija ulice ?ure Jakši?a u Jagodini Direkcija Jagodina
31 Rekonstrukcija ulice Stanoja Glavaša u Jagodini Direkcija Jagodina
32 Rekonstrukcija ulice ?anove u Jagodini Direkcija Jagodina
33 Rekonstrukcija ulice Omladinskih brigada u Jagodini Direkcija Jagodina
34 Rekonstrukcija ulice Drvarske u Jagodini Direkcija Jagodina
35 Izgradnja parkinga kod “Elmosa” u Jagodini Direkcija Jagodina
36 Izgradnja prilaza školi “Veljko Vlahovi?” u Jagodini Direkcija Jagodina
2008. godina
1 Zimsko odr?avanje ulica i puteva Direkcija Jagodina
2 Asfaltiranje ulica u Ribniku Direkcija Jagodina
3 Izgradnja ulice u Raševici M.Z. Raševica
4 Izgradnja ulice u Davidovcu M.Z. Davidovac
5 Asfaltiranje ulica u Vinora?i Direkcija Jagodina
6 Izgradnja ulice u Trešnjevici M.Z. Trešnjevica
7 Asfaltiranje puteva u Bukov?u Direkcija Jagodina
8 Asfaltiranje puteva u Ribniku Direkcija Jagodina
9 Asfaltiranje puteva u Glogovcu Direkcija Jagodina
10 Asfaltiranje puteva u Siokovcu Direkcija Jagodina
11 Asfaltiranje puteva u Deonici Direkcija Jagodina
12 Asfaltiranje u M.Z. Staro Lanište Direkcija Jagodina
13 Asfaltiranje u M.Z. Novo Lanište Direkcija Jagodina
14 Asfaltiranje u puteva Voljav?u Direkcija Jagodina
15 Izgradnja ulice Sretena Ad?i?a u Jagodini Direkcija Jagodina
16 Izgradnja trotoara od Masarikove do ?o?etove u Jagodini Direkcija Jagodina
17 Izvodjenje radova na kompleksu “Porše” u Jagodini “Proing-in?enjering” ?uprija
18 Izvodjenje radova u krugu auto servisa “Mi?a” “Reno servis – Mi?a” Jagodina
19 Izvodjenje radova u krugu “Forteks” “Forteks” d.o.o. Jagodina
20 Izvodjenje radova “Minel” N.Beograd “SVT” Begrad
21 Rekonstrukcija puta u Mijatovcu M.Z. Mijatovac
22 Izgradnja – asfaltir.igrališta u Mijatovcu M.Z. Mijatovac
23 Saobra?ajnice na graskom groblju u Jagodini Direkcija Jagodina
24 Izgradnja “Skeit-bord” - poligona Direkcija Jagodina
25 Izgradnja ulice Koste Abraševi?a u Jagodini Direkcija Jagodina
26 Izgradnja ulice Vladimira Djordjevi?a u Jagodini Direkcija Jagodina
27 Sanacija kolovoza O.P.-2 u Para?inu Direkcija Para?in
 
Naslovna · Niskogradnja · Visokogradnja · Kamenolom · O nama · Delatnost · Lokacije · Dokumenta · Aktuelno  · Kontakt

SmileSoft.Net 2008 All Rights Reserved.